Stöttar ökad kontroll och tillsyner innovationer?

Inom de verksamheter jag tidigare jobbat – skola och socialtjänst – är tillsyner, uppföljningar, inspektioner en del av vardagen. Resultaten av dessa slås ofta upp på första sidan i media, vilket i sig är helt rätt då dessa typer av verksamheter skall ha hög kvalitet, vara rättssäkra osv. Men det jag funderar kring är om ännu fler kontroller ökar medarbetares kreativitet och problemlösningsförmåga? Det är i mötet mellan handläggare och hjälpsökande, lärare och elev, barn och vuxen, den sk professionella alliansen, som det magiska sker (bli sedd, bekräftad, utmanad, lära sig).

Ett exempel: När jag studerade till lärare så fick vi av vår handledare ett papper. Vi skulle observera några lektioner och fylla i om man hade haft pedagogisk paus, växlat mellan olika framställningsformer mm. Den första lektionen var ur det ifyllda papprets perspektiv en modellektion, men inte den andra. Ändå kunde vi alla se att den första lektionen var undermålig och den andra excellent. Så fastän den förste läraren använda de pedagogiska knep som ska ge en bra lektion så hjälpte det inte.  Det vi observatörer såg var att lärare två var närvarande i mötet med eleverna, förmedlade en glädje över att få vara deras lärare och kunde sitt ämne. Och eleverna var glada över att få lära sig och delta i lärarens lektion. Det var en miljö som skulle kunna betecknas kreativ och innovationsfrämjande. Har vi de uppföljningsinstrument där detta fångas? På vårt papper hade man inte lyckats beskriva den komplexa helhet som lärare två representerade, trots att sådant som ögonkontakt mm fanns med….

Lena FJ

Annonser

Vill du bidra till hur den Digitala agendan ska se ut?

Gå då in på www.digitalagenda.ning.com

Forumet kommer att vara aktivt till halvårsskiftet. Och man är välkommen med sina idéer och bidra till att ugfroma den kommande nationella it-strategin, den Digitala agendan för Sverige. Mer info finns på regeringens hemsida, www.regeringen.se

Lena FJ

 

info utlysning utmaningsdriven innovation

Observera att Vinnova lagt ut en webbsändning från sista seminariet kring utlysningen utmaningsdriven innovation (www.vinnova.se)

Vi har ställt frågan om de skulle kunna komma till Örnsköldsvik och hålla ett informationstillfälle. Om de inte har möjlighet så kommer vi att bjuda in till ett för att kunna samtala kring utlysningen. Denna gång är det inte fråga om doktorandprojekt eller att ha fokus på att skapa ny forskning utan om att samla existerande forskning, innovatörer, företag, offentliga aktörer för att skapa innovationslösningar som på sikt kan säljas/exporteras.

Lena FJ

Nominerade till Regio Stars 2011 Awards

Två projekt, SLIM – om innoviativa miljöer i Norra Mellansverige och Spacereport Sweden – etablering av kommersiell rymdfart, är nominerade till priset Regio Stars 2011 Awards.

Regio Stars tilldelas varje or innovativa projekt som har fått projektmedel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vinnarna tillkännages i juni i Bryssel.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/press/nyhetsarkiv/senastenytttillvaxtverket/dekanblivinnareavregiostars2011awards.5.62efe22412f41132d4180005759.html

Lena FJ

Intresset som motor

Har nyligen börjat väva och fick träda in i en ny värld där jag är novis. Själva språket med en massa ord som jag aldrig vare sig hört eller läst tidigare är en av nötterna som ska knäckas. Sedan alla vävtekniker och de oändliga möjligheter som öppnar sig. Men det som riktigt fascinerar mig är hur behov och intresse har skapat något så finurligt som vävstolen i dess olika storlekar och för olika ändamål.

Och det finns flera exempel – tänk bara inom musikens värld. Hur kan man komma på något sådant som en nyckelharpa med en massa resonanssträngar … Ett fantastiskt hantverk som låter bra. Det måste bero på ett möte mellan intresse för musik och hantverk, eller …?

Lena FJ