blogg om innovationer

Länk till en blogg om innovationer, den verkar ok. Om ni hittar något som inte verkar stämma överens med världsklassbloggens inriktning och värdegrund – skriv in det i kommentarer så tar jag bort länken.

http://www.business-strategy-innovation.com/wordpress/

Lena FJ

Annonser

reflektion, lärande möte som innovation

Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare i utbildningsvetenskapliga kommitttén, skriver i sin blogg (Ut)bildning och lärande att forskningen har visat på resultat inom många områden som professionella kan ha glädje av – men att resultaten inte används i den utsträckning som de skulle kunna göra. Hon menar att innovationsbenet i kunskapstriangeln saknas och funderar hur vi kan nå dit?

Johan Lithner, professor vid Umeå Universitet, mejlade mig en artikel kring den pedagogiska forskningens utmaningar. I artikeln beskrivs att forskningen behöver utvecklas och fördjupas så att den blir mer användbar, har större inflytande och har bättre förankring (Hugh Burkhardt och Alan H. Schoenfeld, Educational Researcher, Vol. 32, No. 9, pp.3-14).

Stora delar av kommunal verksamhet har kravet på sig att vara kunskapsbaserade, evidensbaserade osv. Tänk bara hela utbildningssektorn och socialtjänsten (inkl hälso- och sjukvårdsinsatser). Det är en utmaning att skapa mötet för lärandet mellan praktiker och forskare, praktik och forskning. Mötet måste ske i respekt för varandras kunnande och med respekt för den person eller de personer som utvecklingen berör, såsom exempelvis eleven eller brukaren. Elisabeth beskriver det lärande mötet som en innovation i kunskapstriangeln, forskning och utbildning finns redan.

När jag tänker på lärande möten så kommer vanligen Vygotsky och hans ”proximal zone of development” först i huvudet. Men i det lärande mötet kan den ene mer än den andre, så det stämmer bättre in på utbildning i triangeln. I det jämbördiga lärande mötet är bägge kunniga, experter, men utifrån olika perspektiv och blir varandras utmanare.

Att se det jämbördiga lärande mötet som en innovation är en riktigt intressant filosofisk utmaning ….. Och har bäring på hur forskning kan läggas upp för att få genomslag såväl i praktiker- som forskarvärlden.

Lena FJ

”Han har fått ett nytt liv”

Diskuterade nya tekniklösningar med en jag mötte. Vi kom in på Ipad och appar. Hon berättar om sonen som har autism och säger ”Han har fått ett nytt liv”. Genom Ipaden och apparna får han kontakt med omvärlden, på egna villkor och i egen takt.

Visst finns det faror med ny teknik – det finns alltid utrymme för att saker och ting missbrukas. Men ny teknik kan också medföra mycket positivt, som tillgång till en värld som tidigare inte kunde nås.

Lena FJ