Lösning för att dämpa ljudet i kontorslandskap

Läs mer på

http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/article3205817.ece

Lena FJ

Annonser

Erfarenhet och sociala medier

Läste några rader som Jeffrey Phillips skrivit där han påtalar det positiva med bl a sociala medier utifrån att man kan ställa frågor och få svar av dem som rör sig i dessa forum. Men han kommer också med en viktig poäng – det är många kunniga och erfarna personer som inte rör sig i dessa medier och deras kompetens och livserfarenhet tappar man om man enbart håller sig till sociala medier …. Värt att tänka på.

Lena FJ

Så blir nätverket effektivare

Ekonomie doktor Edith Andresen har i sin avhandling (Dressed för Success – Designing and Managing Regional Stratetic Networks) vid Mittuniversitetet utvecklat en modell för ökad effektivitetet och snabbare utveckling av regionala strategiska nätverk. I en artikel i Entré (nr 2 1011, s 14-15), skriven av Maria Marathon Sjöberg, står följande råd för att få effetkivare nätverk

  • Sätt samman aktörerna på ett medvetet sätt (med avseende på exempelvis bransch, antal och storlek)
  • Ta reda på aktörernas egna mål och förväntningar
  • Ta också hänsyn till existerande relationer och geografisk lokalisering
  • Det är bra om projektet bygger på en bemensam värdegrund
  • Fokusera på sociala aktiviteter och kommunikation

Lena FJ