Tillväxtverkets utlysning, eco-innovation, stänger den 6 sept 2011

Läs mer på

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/cipkonkurrenskraftochinnovation/aktuellaansokningsomgangarcip/ecoinnovationmiljoinnovationmotmalethallbarutveckling.5.27664cda130df72f6ef8000404.html

Lena Finne Jansson

Annonser

Har du en idé som skapar nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet? Läs då detta …

Sten Wigert, uppfinnareföreningen i Örnsköldsvik, mejlade detta:

Genom Svenska Uppfinnareföreningen utlyser hjälpmedelsföretaget Etac medel ur Jimmy Dahlstens Fond

TVÅ MILJONER TILL IDÉER SOM SKAPAR NYA MÖJLIGHETER FÖR PERSONER MED NEDSATT RÖRLIGHET

Etac har grundat Jimmy Dahlstens Fond för att skapa nya möjligheter för personer med nedsatt rörlighet. Fonden har ett kapital på 10 miljoner kronor och delar under en femårsperiod ut upp till 2 miljoner kronor årligen till entreprenörer och visionärer som hjälper rörelsenedsatta att bryta sitt utanförskap. Ansök innan 30 september, mer information och ansökan: http://www.uppfinnare.se/jimmy_dahlstens_fond

Lena Finne Jansson

Ecostry city

Flera intressanta seminarier och intressant arbete är på gång utifrån begreppet Ecostry City. Det första seminariet i serien hålls den 7 september kl. 8.30-10, Arken Konferens, Örnsköldsvik. Temat är Drivkrafter för arbete med hållbar utveckling, Domsjö Fabriker berättar om sitt hållbarhetsarbete.

Stefan Uppenberg är projektledare (stefan.uppenberg@wspgroup.se) och Jan Nyman är djupt involverad i Ecostry City (jan.nyman@ornskoldsvik.se)

Lena Finne Jansson

Bra med webbsändning

Det är behändigt att kunna ta del av viktig information via webbsändning…. Idag var det lanseringen av strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken som vi kunde följa via webbsändning. Kul! Och bra för dem som jobbar med olika hållbarhetsfrågor och politiska program/handlingsplaner.

Lena Finne Jansson