Prezi – ett ”nytt” sätt att göra presentationer

På ISSI-konferensen den 24 oktober använde Emmanuel Dohi en annan typ av presentation än powerpoint … nämligen Prezi. I denna presentationsteknik zoomar man in osv, den är alltså mer levande än ppt-presentationerna.

Läs mer på http://prezi.com/

Lena Finne Jansson

Annonser

Hållbar hälsa i det moderna äldrelivet fick Vinnova-stöd

Utmaningsdriven innovation – Vinnovas utlysning

Projektet Hållbar hälsa i det moderna äldrelivet blev beviljat! Välfärdsförvaltningen med omsorgsnämnd och humanistisk nämnd är projektägare. Jättekul! Nu har vi möjlighet att arbeta vidare i konstellationen för att dels se hur vi kan jobba med utmaningarna i projektet och hur vi kan gå vidare (och söka följande steg).

Läs några citat från Isabella Scandurra, projektledare, i dagens ÖA sid 4. Presskonferens hålls i konferensrummet Kubbe, plan 4 på Nygatan 16, Örnsköldsvik. Kl 11 på onsdag 26/10

Lena Finne Jansson

ISSI-projektets avslutningsseminarium

Kul dag igår med innovationer och framtidstankar. Och vilka fiffiga barn det finns – tänk bara en klocka där man kan ställa in tiden, den går långsammare när man har roligt och fortare då man har tråkigt …

Mycket intressanta lösningar också med gallerior där man enkelt kan handla lokalt och ”agenter” som kan skapa reda i den information som just jag vill ha. Blev även nyfiken på Dohi Sweden – jobba globalt utifrån möjligheterna den nya tekniken och innovationerna ger men kunna bo kvar på den plats där man vill.

Dagen avslutades med lite brainstorming och tankar på hur vi tar tillvara de resultat och idéer som ISSI-projektet ger. Kommunens satsning på landsbygdsutveckling, projektet med fokus på hållbart resande, lokalt näringsliv och ortsbor mm kan alla bidra till kreativa lösningar för framtiden.

Lena Finne Jansson