Hjärt och lungräddning räddar liv

Var i fredags på utbildning i hjärtstarter samt hjärt- och lungräddning, jättebra genomgång av Tommy. Mycket ändras genom åren – vart femte år revideras instruktionerna. Samtidigt utvecklas olika hjälpmedel såsom hjärtstarter med tydliga instruktioner.

Kom ihåg att ringa ambulans är bästa alternativet för att överleva problem med hjärtat…. ambulansen kör till rätt ställe på en gång och kan under färden skicka information som behövs för att man ska få bästa möjliga vård då man kommer fram.

Utveckling och förnyelse är ofta bra ….

Lena Finne Jansson