Hållbart firande ….

Hållbar livsmedelssektor

Projektet Vägar mot en hållbar livsmedelssektor är ett syntesprojekt där vetenskapligt baserad kunskap sätts ihop på ett strukturerat sätt. Dessa beskrivningar kan användas i samhällsdiskussioner och även som underlag för framtida forskning. 

Om vi exempelvis ser på vårt julbord så är det vanligen ett resultat av växtodling, djuruppfödning, gödselhantering, industriprocessning, förpackningar och logistik. Denna typ av livsmedelscykel analyseras i projektet.

Läs mer på http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2011/Innehall/Temaartiklar/Scenarier-for-livsmedelscykel/

Lena Finne Jansson