Stefan Hyttfors: Trendspaning så blir 2012

Stefan beskriver hur han ser på trender för 2012

http://www.talarforum.se/artikel/stefan.hyttfors/272/272/trendspaning_-_sa_blir_2012.html

Lena Finne Jansson

Annonser

Hållbart firande ….

Hållbar livsmedelssektor

Projektet Vägar mot en hållbar livsmedelssektor är ett syntesprojekt där vetenskapligt baserad kunskap sätts ihop på ett strukturerat sätt. Dessa beskrivningar kan användas i samhällsdiskussioner och även som underlag för framtida forskning. 

Om vi exempelvis ser på vårt julbord så är det vanligen ett resultat av växtodling, djuruppfödning, gödselhantering, industriprocessning, förpackningar och logistik. Denna typ av livsmedelscykel analyseras i projektet.

Läs mer på http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/December-2011/Innehall/Temaartiklar/Scenarier-for-livsmedelscykel/

Lena Finne Jansson