Registrering pågår för uppsatstävling om innovation

Du som har lagt fram en uppsats/ett examensarbete under läsåret 2011/12 vid svensk högskola/universitet med temat innovation, kommersialisering och nyttiggörande kan vara med och tävla om resestipendier! ESBRI och Vinnova står som avsändare för tävlingen. Läs mer på

http://www.innovationsuppsats.se/

Lena Finne Jansson

Annonser