Hur förbättra förtroendet för forskning?

Tyvärr är det en ökande klyfta i förtroendet för forskning enligt Vetenskap och allmänhet:s analys. Skillnaden i attityder mellan hög- och lågutbildade blir allt större. Vad göra åt detta?

http://v-a.se/2012/03/okande-klyfta-i-fortroendet-for-forskning/

Lena Finne Jansson

Kommunala bolag i Umeå satsar på forskning

”Umeå universitet, Umeå Energi, Umeva och Bostaden satsar tillsammans över 28 miljoner kronor på ett nytt forskningssamarbete. Tillsammans med de kommunala bolagen ska universitetets forskare utveckla energieffektivare byggnader, grönare teknik och ekonomi.” klippt från pressmeddelande

http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/nyhetsvisning//kommunala-bolag-i-stor-forskningssatsning.cid190758

Lena Finne Jansson

Charlotte och Per, Linköpings universitet, inbjuder till en facebooksida utifrån utredning om nionde innovationskontor

Charlotte Norrman och Per Frankelius, forskare vid Linköpings universitet, är i en insamlingsfas i sitt uppdrag att jobba med SUF:s förslag kring bl a ett nionde innovationskontor. Vi kan hålla oss uppdaterade via deras facebooksida och är varmt välkomna att delta i deras diskussioner där. https://www.facebook.com/IRT9i

Lena Finne Jansson