Fr o m 1 juli kan du beställa flera av FAS´ böcker gratis

Satsningen som FAS gör har fokus på att öka kunskapspridningen om forskning. Ex på böcker är

Ett hållbart arbetsliv – Om organisation och ledarskap  

Att leva med funktionshinder

Fetma – vår nya folksjukdom?

Läs mer på

http://www.fas.se/sv/Nyheter/2012/Bestall-FAS-bocker-gratis/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=fas-nyhetsbrev-6-2012

Lena Finne Jansson

Annonser

VINNVÄXT 10 år

Vinnova har publicerat en tidskrift för att lyfta fram att VINNVÄXT-satsningen fyller 10 år. Framtidens bioraffinaderi ingår i VINNVÄXT-satsningen. Läs mer på

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Publikationer/Produkter/VINNVAXT/

Lena Finne Jansson

Utmaningsdriven innovation, etapp 2

Vinnovas satsning på utmaningsdriven innovation har möjliggjort för 30 breda samarbetsprojekt att gå vidare i etapp 2.

Alldeles särskilt roligt är det att Processum och den konstellationen får möjlighet att gå vidare med sitt projekt! Jättestort grattis!

Läs mer på

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2012/2012-06-20-280-miljoner-till-30-unika-konstellationer/

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Utmaningsdriven-innovation/Utmaningsdriven-innovation/Beviljade-projekt-inom-Utmaningsdriven-innovation-etapp-tva-2012/

Lena Finne Jansson

var kommer de nya innovationerna att ske?

I boken Revers Innovation (se beskrivning nedan) diskuteras kraften i det innovativa tänkandet i dagens växande ekonomier (bl a Afrika).

Lena Finne Jansson

Book Description

Publication Date: April 10, 2012
A New York Times, Wall Street Journal, USA Today, Amazon BestsellerReverse Innovation is the new business idea everyone is talking about. Why? Because it presents the blueprint for scaling growth in emerging markets, and importing low-cost and high impact innovations to mature ones.

Innovation is no longer the exclusive domain of the Silicon Valley elite. Reverse Innovation will open your eyes to the fact that the dynamics of global innovation are changing—and if you want your firm to survive, you’d better pay attention. The gap between rich nations and emerging economies is closing. No longer will innovations travel the globe in only one direction, from developed to developing nations. They will also flow in reverse. CEOs of the world’s most influential companies agree and have cited Reverse Innovation as their playbook for the next generation of global growth

Tillgänglig bio – svenska filminstitutet, projektförslag lämnas in senast 13 aug

Syftet med uppdraget är att utveckla och utvärdera minst en teknisk helhetslösning för paketering, utsändning, överföring, mottagning och avlyssning av ljudspår med syntolkning och uppläst textremsa samt beräkning av tillhörande kostnader. (klippt från hemsida)

Läs mer på http://www.sfi.se/tillgangligbio

Lena Finne Jansson