7 ways conferences cause you to innovate?

Läs mer på

http://www.innovationexcellence.com/blog/2012/08/22/7-ways-conferences-cause-you-to-innovate/?utm_source=August+27+2012+Innovation+Excellence+Weekly&utm_campaign=Innovation+Excellence+Weekly&utm_medium=email

Lena Finne Jansson

Annonser

Vinnova webbsänder från sin informationsdag om Science in Society inom FP7

länk till webbsänding, start idag kl. 13 (de har lunchmingel först)

http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2012/120828-Nationell-informationsdag-Science-in-Society-i-FP71/

Lena Finne Jansson