Rapport om innovationssystem för landsbygden

Läs mer på http://www.ja.se/?p=41321&pt=105&m=3433

Lena Finne Jansson

Annonser

Europeiska medborgaråret 2013

”Årets tema för nästa år, 2013, är nu fastställt till att vara medborgarnas år. 2013 kommer således att bjuda på evenemang med särskild fokus på medborgare som väljer att flytta till ett annat medlemsland, exempelvis ungdomar, studenter, pensionärer och andra medborgare som önskar arbeta i ett annat medlemsland. Vilka initiativ skulle din kommun kunna bidra med?” klippt från hemsidan

http://www.midsweden.se/nyhetslista2.html?news=15697&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Lena Finne Jansson