Samverkansnytt, oktober, från Umeå U

Följ länken http://www.ens.umu.se/nyheter/nyhetsbrev/samverkansnytt-oktober-2012/

Lena Finne Jansson

Annonser

Regeringens satsningar, forskning och innovation

Glädjande hör flera av de områden som det finns lokala satsningar på till dem som lyfts fram i regeringens proposition om forskning och innovation (skog och produkter av trä och biomassa, hållbar energi inkl koppling till fordon, åldrande, fortsatt satsning på forskarskolor för lärare mm). Man skriver även om strategisk innovation, där Vinnova kommer att ha ett central uppdrag. Positivt ur den kommunala organisationens perspektiv är att man lyfter fram missbruksvården. Samtidigt är det givetvis mycket som lokalt och i närregionen skulle behöva få utökat stöd till forskning och innovation. En motsvarande satsning som görs på lärare skulle behövas inom andra sektorer och för andra yrkesgrupper. Den psykiska ohälsan och andra hälsoproblem kommer säkert att belysas inom livsvetenskapssatsningen – men hur stor blir satsningen på ”mjukare” metoder än medicinering alt operation?

Lena Finne Jansson

Linköpings tankar kring strategiska universitetskontakter

På seminarium för kommunala högskolesamordnare, anordnat av Sveriges kommuner och landsting, presenterades och diskuterades mycket som är matnyttigt vid utveckling av samarbete lärosäte och kommun. Ett exempel var det dokument kring strategiska universitetskontakter som Linköping tagit fram.

http://www.linkoping.se/PageFiles/60188/Strategi%20samverkan_univ2.pdf?epslanguage=sv

Lena Finne Jansson