Gott Nytt År

Tack för det gångna året – och hoppas det nya året, 2013, blir riktigt bra!

Lena Finne Jansson

Annonser

Länk till pressmeddelande gällande regeringssatsning på kompetensförsörjning

”Regeringen har idag beslutat att under perioden 2013-2016 satsa minst 60 miljoner kronor på kompetensförsörjning i regionerna. Med satsningen förstärker och vidareutvecklar regeringen de regionala kompetensplatt-formarna som viktiga verktyg för kompetensförsörjningsarbete i hela landet.” klippt från pressmeddelandet

http://www.regeringen.se/sb/d/16659/a/206398

Länk till pressmeddelande, delegationen för hållbara städer

”Delegationen för hållbara städer slutför nu sitt uppdrag efter fyra års arbete. Uppdraget kan kortfattat beskrivas som insatser för att bidra till att utveckla hållbara städer, stadsdelar och bostadsområden. I slutredovisningen som idag lämnas till regeringen lyfter Delegationen i ett policydokument – Ställ om nu! – fram reflektioner och slutsatser i tio punkter” klippt från pressmeddelandet

http://www.regeringen.se/sb/d/16697/a/206154

Reflektioner 2012

Året närmar sig sitt slut, flera av skrivbordets högar har förflyttats in i skåpet – ännu för tidigt att slänga men behöver inte ligga tillgänliga längre… Funderar starkt på att ta ytterligare ett steg in i digitaliseringen och använda mig av onenote istället för skrivböckerna …

Mycket kul har hänt under 2012 – tre doktorander inom kunskapsnod Örnsköldsvik är igång och planering för ytterligare två är på gång, forskarfredag blev som helhet mycket lyckad, vi har varit aktiva i innovationsfrågor (bl a inlägg till nationella innovationsstrategin och nionde innovationskontoret), ordnat konferenser/seminarier, jobbat med nätverk, inlett ett forskarfilmsprojekt, ansökt om projektmedel och vissa projekt har beviljats – andra inte. Men framförallt har jag fått samtala med många härliga människor som bidragit till såväl förnyelse som innovation. Och som har gett mig energi – varmt tack för det!

Nu ser jag fram emot vad 2013 skall föra med sig!

Lena Finne Jansson

Länk till pressmeddelande om förenkling av statligt riskkapital

”Det ska bli enklare för Sveriges entreprenörer att hitta riskkapital i tidiga skeden. Vid årsskiftet bildar Almi och Innovationsbron en ny och gemensam organisation. Syftet är att skapa en effektiv organisation som är lättillgänglig för alla entreprenörer. Målet är att skapa fler jobb och nya företag genom att stötta entreprenörer i rätt tid och i rätt fas oavsett bransch och affärsidé.” klippt från pressmeddelandet

http://www.regeringen.se/sb/d/16659/a/206084