Konferens om Sveriges framtidsområden, arr Vinnova, Formas och Energimyndigheten

Sten Wigert tipsar om kommande konferens (2 oktober).
”Välkommen att ta del av diskussioner kring svenska framtidsområden och visioner kring vad Sverige behöver stärka. Under dagen presenteras det arbete som gjorts inom strategiska innovationsområden.
På programmet:
•Vilka är Sveriges framtidsområden? Vad ska vi satsa på i nästa steg?
•Vilka lärdomar kan vi dra av liknande internationella satsningar?
•Hur gör vi detta till en framgång?
•De första beslutade SIO-programmen presenteras
•Utställning med forsknings- och innovationsagendor ” klippt från Vinnovas hemsida

Läs mer på http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2013/131002-Sveriges-framtidsomraden2/
Lena FJ

Annonser

Miljardsatsning för att stärka Sveriges konkurrenskraft

”En omfattande långsiktig statlig satsning görs på forskning och innovation för att utveckla hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och stärka Sveriges konkurrenskraft. Gruv- och metallutvinnande industri, lättviktsmaterial, produktion, metalliska material samt processindustriell IT och automation är de första program som valts ut som strategiska innovationsområden.” klippt från Vinnovas hemsida

Läs mer på http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2013/130627-Miljardsatsning-for-att-starka-Sveriges-konkurrenskraft/

Lena FJ