länk till regeringens remisspromemoria om en ny ungdomspolitik

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/11/17/78810c9e.pdf
Lena FJ

Annonser

Försök med elvägar för tunga fordon

Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten samarbetar kring försök med elvägar för tunga fordon. Ett förfrågningsunderlag ligger ute. Läs mer på http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Pressmeddelanden/2013/130711-Forsok-med-elvagar-for-tunga-fordon-/

Lena FJ

Forskarfredag 2013

http://forskarfredag.se/ Kan du läsa om årets forskarfredag (27 sept 2013). Bl a ett roligt massexperiment (höstförsöket) som riktar sig till såväl skola som alla andra som är intresserade av att dokumentera höstens intåg och ev koppling till klimatförändringar.

http://ornskoldsvik.forskarfredag.se/ kan du se vad som är på gång i Örnsköldsvik – kul med samarbete kring arrangemang med Processum, Umeå Universitet, KomTek, biblioteken och världsklass 2015 ….

Lena FJ