Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2013

Flera av de strategiska forsknings- och innovationsagendor som nu ligger ute på Vinnovas hemsida (http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-forsknings–och-innovationsagendor1/Forteckning-agendor-2013/?p=1) berör områden som är viktiga för Örnsköldsvik. Bl a finns en med fokus på tjänsteinnovationer och en annan med fokus på bioraffinaderier.

Lena FJ