Regionalt innovationspris (Regional Innovation Award, RIA)

Läs mer på http://www.aer.eu/en/main-issues/economic-development/aer-innovation-award.html
eller på MidSweden European Office´s http://www.midsweden.se/nyhetslista2.html?news=22339&utm_source=apsis-anp-3&utm_medium=email&utm_content=unspecified&utm_campaign=unspecified

Lena FJ

Annonser

Strategiska forsknings- och innovationsagendor 2013

Flera av de strategiska forsknings- och innovationsagendor som nu ligger ute på Vinnovas hemsida (http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-forsknings–och-innovationsagendor1/Forteckning-agendor-2013/?p=1) berör områden som är viktiga för Örnsköldsvik. Bl a finns en med fokus på tjänsteinnovationer och en annan med fokus på bioraffinaderier.

Lena FJ