Innovation Policy for the Future – Vinnovakonferens den 12 dec 2013

” För att möta de framtida utmaningarna i samhället, och för att skapa värde, tillväxt och nya arbetstillfällen, måste beslutsfattare ompröva systemet innovationsstöd – och tillämpa ett nytt koncept – systeminnovation. ” klippt från Vinnovas hemsida, läs mer på
http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt–publicerat/Kalendarium/2013/131212-Innovation-Policy-for-the-Future/

Lena FJ

Annonser