Ytterligare en trendspaning från Innovation Excellence

http://www.innovationexcellence.com/blog/2014/01/01/99-facts-on-the-future-of-innovation/?utm_campaign=innovation-excellence-weekly&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=11550812&_hsenc=p2ANqtz-8ATeNmSGpdvBvD6E1iJKDgWUQPjQe7wBk-LJ0_XTErrqx42jL69MH5VbGQskLe70LMZxJeaVhC1cf1ifglgIBbEhtHQPFtC3fRCykkyb0vp0TRjO4&_hsmi=11550812

Lena FJ

Annonser

Trendspaning för 2014, innovation

Lite mer trendspaning, denna gång med fokus på innovationer
http://www.innovationexcellence.com/blog/2013/12/26/2014-a-magic-tipping-point-for-innovation-change/?utm_campaign=innovation-excellence-weekly&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=11550812&_hsenc=p2ANqtz–c-uM2mNKB1Gi5hrd7TorN6QsoWWCiKH16n8wULaGN1u6shVnMGr0vXiC79_iYMWMKS3fsaKDe6EGVnbJaATdnNIP6l8vwkNYNfbExoA7OliB95pw&_hsmi=11550812
Lena

De 40 mest innovativa företagen 2013

Länk till en lista – observera att Coursera (som är en samling av distansutbildningar, http://www.coursera.org) finns med på listan. Det cirkulerar säkerligen en massa listor för 2013 – så det finns säkert en mängd företag som skulle platsa på listan ….
http://www.innovationexcellence.com/blog/2013/12/31/infographic-50-most-innovative-companies-2013/?utm_campaign=innovation-excellence-weekly&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=11550812&_hsenc=p2ANqtz-_3QOokRv02JTFzi6cZSBIcrsF4siuUoH9L0fjewQUwvpNQZq4ljDziaK1LLxd7m1VWJcD8VTzfIMTjOOVQTQigIJikZ4uhJsYzjVSG0XXdAxA0mGo&_hsmi=11550812

Lena