Gymnasieingenjörsutbildning införs

möjlighet till ett fjärde tekniskt år på gymansiet, läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/18291/a/234146

Lena FJ

Annonser

Ta del av vad som sades mm på Europaforums möte i Sundsvall 21 feb

http://www.europaforum.nu/konferenser/sundsvall-2014.aspx

Det var en bra konferens och resulterade bl a i uttalande gällande rasism, fascism och främlingsfinentlighet samt antagande av positionsdokument