Länk till delrapport om maritim strategi

bl a om blå ekonomi och blå tillväxt (som är en punkt på kommande Hav 2014 konferens i Örnsköldsvik)
http://www.regeringen.se/sb/d/18260/a/243158

Lena FJ

Annonser