HAV 2014

spännande konferens i Örnsköldsvik om ”vårt” hav. Bl a föreläsning och workshop om blå ekonomi och blå tillväxt
läs mer på http://www.ornskoldsvik.se/kommunochpolitik/hallbarutveckling/strategisktmiljoarbete/hallbarahav/allmaninformation.4.fc04f4c145a62dcd5c92ac1.html

Lena FJ

Annonser

Öppen föreläsning, SP Processum, den 27 aug

Varmt välkommen till en öppen föreläsning den 27 AUGUSTI klockan 9.00 i Hörsalen på Hörneborgsvägen 10.

En exjobbs föreläsning med titeln: “Production of Single Cell Protein from Residual Streams from 2nd Generation Bioethanol Production” som Amanda Steen KTH/SP Processum håller, se bifogad fil för mer information.

Sprid gärna informationen vidare, och anmäl er gärna till ewa.kristmansson@processum.se så kan vi beräkna fika och lokal lite bättre.

Varmt välkommen!

Inbjudan via Jennie Söderström