Rapport: strategiska trender i globalt perspektiv -2025: en helt annan värld?

Hur och i vilken omfattning påverkas Sverige av trenderna globalt? Läs mer på http://www.regeringen.se/sb/d/19624/a/249458

Lena FJ

Annonser